english

rezidence Archa.Lab

 

Dvouletý program Archa.lab určený mladým umělcům, absolventům uměleckých škol různého zaměření a jiným praktikujícím umělcům. Cílem rezidencí je vytvořit mladým umělcům prostor pro jejich umělecké hledání a výzkum na základě daného tématu. Archa.lab rezidence jsou zaměřeny na zviditelnění tendence současného moderního divadla, které hledá zdroje v každodenní realitě a politicko-společenské situaci.

 

NOVÍ REZIDENTI ARCHA.LAB

Po pečlivém hodnocení všech přihlášených projektů se umělecké vedení Divadla Archa rozhodlo udělit rezidenci týmu Spielraum Kollektiv Lindy a Mathiase Straubových, kteří se přihlásili s projektem BUSKING = ASKING. Linda a Mathias získali rezidenci na základě konceptu, který zkoumá sociální kontext různých forem pouličního umění. Umělci budou rozvíjet jednotlivé složky divadelního projevu na základě daného tématu v několika fázích, které budou zakončeny scénickým tvarem pod hlavičkou Archa.lab v roce 2016.

 

Rozhovor s novými rezidenty v dvouměsíčníku Divadla Archa:

http://issuu.com/archatheatre/docs/archa_noviny_01-02-2015_issuu/4

 

Více informací: Jana Svobodová, umělecká vedoucí Archa.lab — e-mail: jana.svobodova@archatheatre.cz

 

 

Divadlo Archa

Na Poříčí 26, 110 00, Praha 1
telefon: +420 221 716 111
e-mail: archa@divadloarcha.cz

Pokladna

telefon: +420 221 716 333
pokladna@divadloarcha.cz

Otevírací doba

pondělí - pátek | 10 - 18
a vždy 2 hodiny před začátkem představení

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
ČERVENEC

1. - 31. | po - pá | 10.00 - 16.00
SRPEN
3. - 5. | po - pá | 10.00 - 18.00
6. - 14. | po - pá | 10.00 - 16.00
17. - 31. | po - pá | 10.00 - 18.00
Divadlo Archa je podporováno grantem Hlavního města Prahy ve výši 20.000.000 Kč

Divadlo Archa je podporováno grantem Hlavního města Prahy ve výši 20.000.000 Kč