english

rezidence Archa.Lab

 

Dvouletý program Archa.lab určený mladým umělcům, absolventům uměleckých škol různého zaměření a jiným praktikujícím umělcům. Cílem rezidencí je vytvořit mladým umělcům prostor pro jejich umělecké hledání a výzkum na základě daného tématu. Archa.lab rezidence jsou zaměřeny na zviditelnění tendence současného moderního divadla, které hledá zdroje v každodenní realitě a politicko-společenské situaci.

 

Pro nastávající sezónu 2014/15 vyhlašuje Archa.lab 2. kolo výběrového řízení pro rezidenční projekt.

Vzhledem k tomu, že ani jeden z projektů, které tvůrci přihlásili do výběrového řízení Archa-lab nesplnil plně naše očekávání, rozhodli jsme se vypsat druhé kolo.

Archa.lab je program Divadla Archa zaměřený na vzdělání  a výzkum v oblasti soudobého divadla. Cílem rezidenčního programu je podpora mladých umělců v jejich cestě k hledání originálního uměleckého projevu v oblasti scénického umění.


Žádat mohou umělci, kteří se zabývají divadlem, tancem, výtvarným uměním , filmem, fotografií jako živou scénickou formou. Tato libovolná scénická forma musí mít základ v reálných zdrojích každodenního života.
Rezidenční program je založen na principu “devised theatre”, kdy umělecký tým rozvíjí všechny složky uměleckého projevu v paralelních rovinách.

Východiskem pro uměleckou práci je téma. Téma pro příští rezidenční období zní: divadlo všedního dne.


Žádat může každý, kdo předloží popis svého projektu a nepřesáhne v čase podání žádosti věkovou hranici 35 let.

Žádost musí obsahovat:
1.    Popis projektu.
2.    Obrazovou dokumentaci předchozích projektů žadatele
3.    Profesní životopis žadatele

Termín odevzdání žádosti do druhého kola je 31.října 2014

Více informací: Jana Svobodová, umělecká vedoucí Archa.lab — e-mail: jana.svobodova@archatheatre.cz

 

 

Divadlo Archa

Na Poříčí 26, 110 00, Praha 1
telefon: +420 221 716 111
e-mail: archa@divadloarcha.cz

Pokladna

telefon: +420 221 716 333
pokladna@divadloarcha.cz

Otevírací doba

pondělí - pátek | 10 - 18
a vždy 2 hodiny před začátkem představení

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

SO+NE 20.,21.12. - 18.00-20.00

PO+ÚT 22.,23.12 - 10.00-18.00

ST 24.12. - NE 4.1. - zavřeno

Všechny rezervace končící ve dnech, kdy je pokladna uzavřena, byly automaticky prodlouženy do 6.1.2015.
Divadlo Archa je podporováno grantem Hlavního města Prahy ve výši 20.000.000 Kč

Divadlo Archa je podporováno grantem Hlavního města Prahy ve výši 20.000.000 Kč