english

Pohyb, prostor, slovo, čas - Divadelní ateliér režisérky Jany Svobodové

 

Divadelní ateliér Jany Svobodové se opírá o metodu americké režisérky Anne Bogart Viewpoints-Úhly pohledu. Metoda Viewpoints vychází z předpokladu „prázdného prostoru“. Performer svým gestem dává prostoru tvar. Kdy vzniká gesto? Kdy pohyb? Kdy se objeví slovo? Kdy vzniká příběh? Jakou roli hraje čas? Jakou roli hraje hudba? Ateliér je tvořen sérií her a prostorových improvizací, které vyházejí z individuálních předpokladů a schopností každého zúčastněného. Důležitou součást tvoří permanentní přítomnost „diváka“.


Jana Svobodová se ve své režijní práci dlouhodobě zabývá principem divadla, které propojuje zkušenosti
profesionálních divadelníků s lidmi, kteří neprošli divadelním tréninkem. Je autorkou projektů,které zapojují do
procesu divadelní práce cizince, kteří hledají v České republice nový domov. Je uměleckou vedoucí skupiny Allstar Refjúdží Band.


Podmínky pro přihlášení a stornování ateliéru:
a) Přihlásit se lze na základě vyplnění a odevzdání písemné přihlášky a zaplacení ateliéru na otevřené hodině
nebo na pokladně Divadla Archa
b) V případě, že platba nebude uhrazena přímo na první (otevřené) hodině, je nutné zaplatit na pokladně
Divadla Archa a přinést potvrzení o platbě nejpozději na druhou hodinu.
c) Stornování ateliéru v jeho průběhu (po absolvování zkušební otevřené hodiny a zaplacení ateliéru)
– storno poplatek: 100% z kurzovného.
d) Pozdní přihlášení do ateliéru je možné, z celkové ceny bude odečten počet zmeškaných hodin.


Divadelní ateliér je určen všem, kdo se zabývají nebo chtějí zabývat divadlem. S sebou: pohodlné oblečení,
které umožňuje pohyb.
 

Kontakt:
Petra Čechová, produkce Ateliérů Archa.lab
e-mail: petra.cechova@divadloarcha.cz
tel.: +420 605 509 832

 

Cena: 1 800 Kč

1800 Kč / 10 lekcí + veřejná prezentace

Místo konání: Studio Divadla Archa, Zlatnická 8, Praha 1

Délka: 17.30 - 19.00

22.3.2012 - první otevřená hodina určená všem zájemcům

Přihlášky na otevřené hodině nebo v pokladně Divadla Archa.

Závěrečná prezentace: 1. června 2012, 18.00, Divadlo Archa

Divadlo Archa

Na Poříčí 26, 110 00, Praha 1
telefon: +420 221 716 111
e-mail: archa@divadloarcha.cz

Pokladna

telefon: +420 221 716 333
pokladna@divadloarcha.cz

Otevírací doba

pondělí - pátek | 10 - 18
a vždy 2 hodiny před začátkem představení

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

SRPEN


17. - 31. | po - pá | 10.00 - 18.00
Divadlo Archa je podporováno grantem Hlavního města Prahy ve výši 20.000.000 Kč

Divadlo Archa je podporováno grantem Hlavního města Prahy ve výši 20.000.000 Kč